Otomatik Kontrol Tesisatı

Bina yönetim sistemlerine uygun olarak otomatik kontrol tesisatları tasarımı,projelendirmesi ve uygulamasının yapılması.

-Klima santralı, fan coil cihazları, pompalar ve soğutma gruplarının saha elemanları vasıtasıyla bilgilerinin alınarak, bilgisayar merkezine aktarılması uygulamaları.
-Bina yönetim sistemine bağlı olarak sıcaklık ve nem kontrolu uygulamalarının yapılması.
-Bina yönetim sistemine bağlı olarak fan motorlarında hız kontrolu uygulamalarının yapılması.