SU ŞARTLANDIRMA SİSTEMLERİ

Su şartlandırma sistemleri projelendirme ve uygulamalarının yapılması,
-Su yumuşatma sistemleri proje ve uygulamaları,
-Reverse osmosis sistemleri projelendirme ve uygulamaları,
-Su filtrasyon (kum-Karbon filitre) sistemleri projelendirme ve uygulamaları,
-Evsel tip su arıtma ve paket arıtma sistemleri uygulamaları