OTOMATİK KONTROL TESİSATI

Bina yönetim sistemlerine uygun olarak otomatik kontrol tesisatları tasarımı,projelendirmesi ve uygulamasının yapılması. 

-Klima santralı, fan coil cihazları, pompalar ve soğutma gruplarının saha elemanları vasıtasıyla bilgilerinin alınarak, bilgisayar merkezine aktarılması uygulamaları. 

-Bina yönetim sistemine bağlı olarak sıcaklık ve nem kontrolu uygulamalarının yapılması. 

-Bina yönetim sistemine bağlı olarak fan motorlarında hız kontrolu uygulamalarının yapılması.